About English and Me và Cách tôi tự học tiếng Anh

Chào các bạn!
Mình có vài dòng giới thiệu về blog Tiếng Anh và Tôi hay English and Me.
Đây là một blog trải lòng về quá trình tự học tiếng Anh của Tôi. Hy vọng sẽ có nhiều ý nghĩa với đối với những ai cũng đang trải qua quá trình học tiếng Anh đầy vất vả của mình.
Tại sao tôi nói vất vả? Vì tôi đã tiếp cận tiếng Anh khá lâu rồi, cũng biết tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nhưng thực sự chưa tự tin về tiếng Anh.
Và blog này ra đời để ghi lại toàn bộ quá trình nỗ lực mới từ bây giờ.
Các bạn cũng lưu ý vì đây là nội dung trải nghiệm nên bạn chỉ lấy làm tham khảo và tìm hiểu kỹ trước khi áp dụng theo.

Sài Gòn, 20 tháng 4 năm 2019.