Mẫu câu tiếng Anh

Các mẫu câu tiếng Anh thường gặp hàng ngày, những mẫu câu hay. Hãy học thuộc các mẫu câu này mỗi ngày nhé!
Mẫu câu: I'm happy to  - Tôi thấy vui khi
Trưa nay chúng ta học mẫu câu nói khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, mẫu câu là "I'm happy to ", nghĩa là "Tôi thấy vui khi". Chúng ta cùng học nhé!
Mẫu câu: I hate to say this, but - Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng
Hôm nay chúng ta học mẫu câu "I hate to say this, but..." có nghĩa là "Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng..", ví dụ "I hate to say this, but it was cool", "I hate to say this, but good decision". Chúng ta cùng xem bài học nhé.
Mẫu câu: It's so nice to - Thật tuyệt
Trưa nay Jim học được mẫu câu diễn tả "Thật tuyệt, thật tốt". Ví dụ "It's so nice to have lunch together here", chúng ta cùng xem học luyện tập mẫu câu này nhé.
Mẫu câu: Could you show me how to - Bạn có thể chỉ tôi cách nào để
Tiếp tục hôm nay chúng ta cùng học mẫu câu "Could you show me how to" (Bạn có thể chỉ tôi cách nào để), đây là mẫu câu được sử dụng nhiều nhất mang ý nghĩa hỏi đáp, nhờ chỉ giúp. Ví dụ Could you show me how to study English (Bạn chỉ tới cách học tiếng Anh được chứ).
Mẫu câu: I don't know what I - Tôi không biết điều tôi
Hôm nay chúng ta học một mẫu câu mới nhé, mẫu câu này cũng thường xuyên được sử dụng hàng ngày, đặc biệt là khi bạn không biết mình đang làm gì, đang ở đâu hay đang nói gì thì ta dùng mẫu câu "I don't know what I + ", ví dụ: I don't know what I should do (Tôi không biết mình nên làm gì nữa). Chúng ta cùng bắt đầu nhé!
Mẫu câu: That's when - Đó là khi
Hôm nay là một mẫu câu khá thú vị khi sử dụng When, thường mọi người biết when nghĩa là "khi nào", hôm nay chúng ta học When với nghĩa khác. Ví dụ: That's when I saw him. Chúng ta cùng học nhé!
Mẫu câu  I have no time to: Tôi không có thời gian để
Hôm nay Jim Nguyen học được mẫu câu rất hay và thường được sử dụng hàng ngày, mời mọi người cùng luyện mẫu câu I have no time to +, có nghĩa là Tôi không có thời gian để làm gì đó, ví dụ: I have no time to talk to you (Tớ không có thời gian để nói chuyện với bạn)
Mẫu câu: I am so + adj - Tôi rất/cực kỳ
Hôm nay Jim Nguyen chia sẻ một mẫu câu khá hay và thường sử dụng là "I am so + adj" có nghĩa là "Tôi rất/cực kỳ ~", nó nhấn mạnh cảm xúc, tâm trạng, trạng thái. Ở đây "sô" đứng trước tính từ đóng vai trò như một bổ ngữ để bổ nghĩa cho tính từ đó. Ví dụ: I am so happy with my family. I am so sorry. He is so late for the meeting.