Tag: "i wonder what"

Mẫu câu: I wonder what - Tôi tự hỏi điều gì
Mẫu câu "I wonder what..." có nghĩa là "Tôi tự hỏi điều gì..." là mẫu câu được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Trưa này chúng ta cùng học thuộc mẫu câu này cũng như cách sử dụng nó nhé!