Mẫu câu: I'm happy to - Tôi thấy vui khi

06/06/2023    1.785    4.27/5 trong 21 lượt 
Mẫu câu: I'm happy to  - Tôi thấy vui khi
Trưa nay chúng ta học mẫu câu nói khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, mẫu câu là "I'm happy to ", nghĩa là "Tôi thấy vui khi". Chúng ta cùng học nhé!

Cách sử dụng mẫu câu I'm happy to

Khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, ta vẫn thường hay chia sẻ "I'm so happy" hay "I'm happy". Nếu hôm qua bạn thấy hạnh phúc, hãy nói "I was happy yesterday". "To" là trợ từ được đặt sau "happy" có nghĩa là "thật hạnh phúc, thật vui khi làm gì". Ở thì quá khứ thì ta dùng "I was happy to.."

Mẫu câu I'm happy to

- I'm very happy to hear that. (Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó)
- I was happy to meet you last night. (Tôi đã vui khi tối qua gặp được em)
- I'm so happy to help you. (Anh rất vui được giúp đỡ em)
- I'm so happy to see you. (Tôi rất vui khi gặp anh)
- I'm so happy to see you online (Cháu rất vui khi bác trực tuyến)

Mở rộng happy

Khi thay "lucky" cho "happy", câu sẽ là "I'm lucky to meet you" nghĩa là "Em rất may mắn khi được gặp anh". Ví dụ: I'm lucky toi get married to my wife", nghĩa là "Tôi rất may mắn khi được cưới bà nhà tôi"

Hội thoại I'm happy to

A: I'm very happy to get a job. (Kiếm được việc rồi, em rất vui)
B: I'm happy, too. (Anh cũng vui)
A: Do you need some money or somethings? (Em có cần tiền hay gì không?)
B: No. I can take care of myself. (Không đâu, em có thể tự lo được mà)

Các diễn đạt khác

- be delighted to + Vbare: Vui mừng...
Ví dụ: I'm delighted  to hear that she's coming back soon. (Tôi rất vui mừng khi nghe nói cô ấy sẽ sớm trở về).

- happy-go-lucky: vô tư lự
Ví dụ: She's such a happy-go-lucky girl. (Cô ấy đúng là vô tư thật)

Ca khúc I'm happy -  Imagine Dragons

Lyrics

Happy, happy, happy, happy
Happy, happy, happy, happy
What's wrong with me?
Is there somebody else inside my head
That doesn't want me to be happy?
I know my rights, I live until I die
I've got this bed
Each night I go to sleep and dream
I'm swimming in the deep end
You're my buoy and I'm sinking
Life flies by me, but I'm thinking
You saved my life and now
I'm happy
'Cause finally I feel I got it all
Started out with nothing at all
And even when I might fall down
I know my luck come back around
They tellin' me that I should love myself
Sometimes I fail
But then you hit me like a whiplash
Yellin' in my corner
She's a wild one, yes, I should warn ya
Life flies by me every morning
You saved my life and now
I'm happy
'Cause finally I feel I got it all
Started out with nothing at all
And even when I might fall down
I know my luck come back around
They tell me to write a paragraph of everything I love about me
Write a paragraph and send it in the mail to a future me
That's trying desperately
To start a family
Teach them to love themselves
Teach them to love themselves
Teach them to love themselves
I'm happy
'Cause finally I feel I got it all
Started out with nothing at all
And even when I might fall down
I know my luck come back around
I'm happy
'Cause finally I feel I got it all
Started out with nothing at all
And even when I might fall down
I know my luck come back around
Happy, happy, happy, happy
Happy, happy, happy, happy
Jim Nguyen
Tổng hợp
 

Bình luận