Tag: "mau cau tieng anh"

Mẫu câu: I wonder what - Tôi tự hỏi điều gì
Mẫu câu "I wonder what..." có nghĩa là "Tôi tự hỏi điều gì..." là mẫu câu được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Trưa này chúng ta cùng học thuộc mẫu câu này cũng như cách sử dụng nó nhé!
Mẫu câu: I'm happy to  - Tôi thấy vui khi
Trưa nay chúng ta học mẫu câu nói khi chúng ta cảm thấy hạnh phúc, mẫu câu là "I'm happy to ", nghĩa là "Tôi thấy vui khi". Chúng ta cùng học nhé!
Mẫu câu: I hate to say this, but - Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng
Hôm nay chúng ta học mẫu câu "I hate to say this, but..." có nghĩa là "Tôi ghét phải nói ra điều này, nhưng..", ví dụ "I hate to say this, but it was cool", "I hate to say this, but good decision". Chúng ta cùng xem bài học nhé.
Mẫu câu: It's so nice to - Thật tuyệt
Trưa nay Jim học được mẫu câu diễn tả "Thật tuyệt, thật tốt". Ví dụ "It's so nice to have lunch together here", chúng ta cùng xem học luyện tập mẫu câu này nhé.