Tag: "he should oversleep"

Mẫu câu: I don't know what I - Tôi không biết điều tôi
Hôm nay chúng ta học một mẫu câu mới nhé, mẫu câu này cũng thường xuyên được sử dụng hàng ngày, đặc biệt là khi bạn không biết mình đang làm gì, đang ở đâu hay đang nói gì thì ta dùng mẫu câu "I don't know what I + ", ví dụ: I don't know what I should do (Tôi không biết mình nên làm gì nữa). Chúng ta cùng bắt đầu nhé!