Tag: "one at a time"

Mẫu câu  I have no time to: Tôi không có thời gian để
Hôm nay Jim Nguyen học được mẫu câu rất hay và thường được sử dụng hàng ngày, mời mọi người cùng luyện mẫu câu I have no time to +, có nghĩa là Tôi không có thời gian để làm gì đó, ví dụ: I have no time to talk to you (Tớ không có thời gian để nói chuyện với bạn)